Antal anmälda brott 1996-2018

Antal anmälda brott totalt

  • Antal anmälda brott per capita i Malmö är nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började, och har minskat för varje år sedan 2009.
  • Nedgången gäller inte alla brottstyper eller alla områden i staden.
  • En uppgång behöver inte alltid vara negativ. Generellt leder en ökad polisnärvaro till ökat antal brottsanmälningar i ett område. Mörkertalen minskar.
  • Vissa brottstyper kräver polisanmälan för att få ut försäkring. Då finns i princip inget mörkertal. Även anmälningar av den typen av brott minskar.

Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare 1996-2018. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antal anmälda inbrott med stöld i bostad

  • Antalet anmälda inbrottsstölder i bostad har minskat i Malmö och Göteborg de senaste åren. Mörkertalet bedöms vara relativt lågt och oföränderligt över tid, bland annat på grund av att brottet måste polisanmälas för att den boende ska få ut försäkringspengar för det som stulits.

Antal anmälda inbrottsstölder i bostad per 100 000 invånare 1996-2018. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antal anmälda vapeninnehav

  • Antalet anmälda vapenbrott (innehav) har ökat i alla storstäderna de senaste åren. Mängden anmälda vapenbrott är beroende av polisarbete, spaning och insatser då anmälningar görs av polisen eller tullen. Fler än ett vapen kan beslagtas vid ett anmälningstillfälle.

Antal anmälda innehav av pistol, revolver och k-pist per 100 000 invånare 1996-2018. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Senast ändrad: 2019-07-10 15:54