Det kommunala utjämningssystemet

Kommunalekonomisk utjämning, kronor per invånare. Källa: SCB.

kommunalekonomisk utjämning, totalt per kommun, miljoner kronor

Kommunalekonomisk utjämning, totalt per kommun, miljoner kronor. Källa: SCB

  • Staten vill att invånarna ska garanteras likvärdig kommunal service men det är stora skillnader i skattekraft och befolkningens behov i olika delar av landet. Utjämningssystemet syftar till att ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla den service som är lagstadgad.


  • Systemet räknar ut ett bidrag eller avgift per invånare för varje kommun. I snitt fick kommuner med bidrag år 2018 11 597 kr per invånare. Kommuner med avgift fick i genomsnitt betala 4 264 kr per invånare.


  • I total summa är Malmö den kommun som får mest bidrag. Räknat i kr per invånare får knappt sextio kommuner större bidrag än Malmö (2018)


  • Malmö fick 2018 ett bidrag på 15 390 kr per invånare, vilket ger en total summa på ca 5 miljarder kr. Det motsvarar drygt 20 % av Malmös totala intäkter.


  • Tolv kommuner betalar in till utjämningssystemet 2018, sammanlagt drygt 6 miljarder. Resterande 278 kommuner får sammanlagt knappt 77 miljarder genom utjämningen. Merparten av systemet finansieras alltså av staten med cirka 71 miljarder.

Senast ändrad: 2019-11-22 11:30