Publicerad 30 september 2020

30 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anhörigdialog

Vid Anhörigdialog har du som anhörig möjlighet att prata med politiker i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har beslutat att vidareutveckla medborgardialog genom att ändra format från Anhörigforum till Anhörigdialog. Dock har det planerade evenemanget den 6 oktober 2020 fått ställas in på grund av rådande omständigheter. Information om när nästa Anhörigdialog kan hållas kommer uppdateras på sidan så fort vi vet mer.


Läs mer om vårt arbete med coronaviruset och covid-19

Anhörigdialog riktar sig till dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller närstående som inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan exempelvis gälla en äldre person, en person med somatisk sjukdom eller med fysisk funktionsnedsättning.

Du som är anhörig kan komma hit, prata, ställa frågor och komma med förslag till politiker.

Relaterat innehåll