Publicerad 4 november 2019

4 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anhörigforum

På anhörigforum har du som anhörig möjlighet att prata med politiker i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Anhörigforum riktar sig till dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller närstående som inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan exempelvis gälla en äldre person, en person med somatisk sjukdom eller med fysisk funktionsnedsättning.

Anhörigforum anordnas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. På plats finns politiker från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och tjänstepersoner från förvaltningen.

Du som är anhörig kan komma hit, ställa frågor och komma med förslag till politikerna, eller välja om du bara vill vara med och lyssna.

Nästa anhörigforum är 16 april år 2020.

Upplägget på anhörigforum

Forumets upplägg bygger främst på de frågor och synpunkter som kommer in från medverkande på de tidigare mötena. Anhörigforum kan därför innehålla inslag av information från förvaltning och nämnd men är först och främst ett tillfälle för dialog.

Du som är anhörig kan komma hit, ställa frågor och komma med förslag till politikerna, eller välja om du bara vill vara med och lyssna.