Ta emot en sommarpraktikant som är 16–19 år sommaren 2020

Få extra hjälp samtidigt som du ger ungdomar kunskap om arbetslivet!

Vad innebär Ung i sommar?

Ung i sommar drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid.

  • Malmö stad står för ungdomarnas praktikersättning och olycksfallsförsäkring.
  • Praktikplatsen står för ett engagerat handledarskap och skapar förutsättningar för trivsel, trygghet och säkerhet.

Jag vill ta emot praktikanter sommaren 2020

För dig som vill anmäla intresse för första gången:

Gör en intresseanmälan

För dig som varit med i Ung i sommar tidigare:

Fyll i Överenskommelsen

Praktikanter och perioder

Praktikanterna från Ung i sommar är mellan 16–19 år. Ungdomarna lottas till en praktikplats utifrån olika praktikområden som de själva väljer i sin ansökan.

Praktikperioderna för sommaren 2020 är:

Praktikperiod 1: 15 juni - 10 juli

Praktikperiod 2: 13 juli - 7 augusti

Praktikuppgifter

Tänk på att praktikuppgifterna ska vara lämpliga för praktikanternas ålder. Under den första praktikdagen måste handledaren, eller annan ansvarig på er arbetsplats, gå igenom riskbedömning med praktikanterna. Underlaget för detta finner ni på blanketten "Inför praktiken", som finns med i utskicket från Ung i sommar. 

Läs mer om vilka regler som gäller för barn och ungdomar på arbetsplatser, på Arbetsmiljöverkets hemsida i foldern "Så får barn och ungdomar arbeta."

Kontakt med praktikanterna

Det är viktigt att ni är tillgängliga för att stämma av vad praktikanten behöver ha med sig, praktiktider m.m.

Har du frågor? Besök gärna Frågor och svar, eller kontakta oss!

Ung i sommar finns som stöttning för era handledare
- före, under och efter praktiken!

Senast ändrad: 2020-06-23 12:44