Vägen in

OBS! Vägen in är nu stängt för anmälan. Inga nya deltagare tas emot!

ESF-projektet Vägen in är en dörröppnare! Å ena sidan öppnar vi dörren till arbetsmarknaden för utrikesfödda Malmöbor med liten eller ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Å andra sidan står vi på andra sidan dörren och stöttar arbetsplatserna att ta emot Malmöbor med annan kulturell bakgrund och svenska som andraspråk. 

Vägen in är en av pusselbitarna i plattform Etablera fler snabbare och har en holistisk syn på utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. Det räcker inte med att förstärka individens förutsättningar att få arbete, vi behöver även förstärka arbetsplatsernas förutsättningar och kompetens att ta emot utrikesfödda.

För arbetsgivarna erbjuder vi kompetensutveckling inom ledarskap och kommunikation, mångfald, normer och arbetsplatskultur samt språkutveckling.

För Malmöbor 18 - 29 år erbjuder vi praktik under tre månader med personalintensiv coachning.

Vi har även en grupp kvinnor som går en skräddarsydd lärlingsutbildning till undersköterska där det ingår utbildning i kombination med anställning.

Projektet löper under tre år:

Februari 2017–december 2019

Infoblad Vägen in (pdf, 406.8 kB)

Logotyper samarbetsparter Vägen in

Vägen in är ett ESF-projekt som arbetar för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Kontakta oss

Tiba Khozestani, projektledare: 073-387 50 86

Senast ändrad: 2019-08-02 15:38