Praktikplats med coach

OBS! Vägen in är nu stängt för anmälan. Inga nya deltagare tas emot!
Om du är 18-29 år och vill göra praktik, eller få stöd att komma ut i arbetslivet kan du vända dig till Ung Malmö.

Vi erbjuder praktikplatser under tre månader till utrikesfödda Malmöbor 18-29 år. Praktiken kan kombineras med SFI-studier och under praktiktiden har du tillgång till en arbetsmarknadscoach.

Praktiken är för dig som har liten eller ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Det är en möjlighet att prova på ett yrke, lära känna en arbetsplats, visa vad du går för och få referenser till ditt CV.

  • Du får en coach som ger coaching och vägledning
  • Du önskar vilket jobb du vill ha praktik inom
  • Praktikperioden är tre månader.
  • Du praktiserar på heltid eller deltid.
  • Du kan göra praktik samtidigt som du läser SFI.
  • Du har får en handledare på arbetsplatsen.

Praktikplatserna finns inom olika verksamheter och branscher. Du ska vara intresserad av att göra praktik.

OBS! Sista anmälningsdag är 2019-07-31!

logotyper samarbetsparter Vägen in

Vägen in är ett ESF-projekt som arbetar för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Kontakta oss

Tiba Khozestani, projektledare: 073-387 50 86

Senast ändrad: 2019-08-05 14:23