Malmö stads miljöanslag

Malmö stads miljöanslag har varit till för att ge stöd åt åtgärder och insatser som bidrar till en hållbar utveckling och leder till en bättre miljö i Malmö. Bidrag har beviljats till åtgärder inom Malmö kommun som syftar till att förbättra miljön eller förhindrar en försämring av miljön. 

Miljöanslaget håller på att ses över. Under 2018 och 2019 delas inga anslag ut.

Senast ändrad: 2018-11-08 16:26