Fördelning av miljöanslaget

Miljöanslaget 2017

Miljönämnden fattade den 22 november 2016 beslut om fördelning av miljöanslaget för 2017. Sammanlagt beviljades 887 000 kr till fyra olika organisationer och projekt. Miljöförvaltningen tog emot 25 ansökningar som ansökte om pengar för 2017.
Förteckning över de projekt som får miljöanslag 2017

Miljöanslaget 2016

Miljönämnden fattade den 23 februari 2016 beslut om fördelning av
miljöanslaget för 2016. Sammanlagt beviljades 470 000 kronor till tre
olika organisationer och projekt. Miljöförvaltningen tog i år emot 9
ansökningar.
Förteckning över de projekt som får miljöanslag 2016

Miljöanslaget 2015

Miljönämnden fattade den 28 april 2015 beslut om fördelning av miljöanslaget för 2015. Sammanlagt beviljades 900 000 kronor till sex olika organisationer och projekt. Miljöförvaltningen tog i år emot 22 ansökningar.
Förteckning över de projekt som får miljöanslag 2015 (pdf, 20.2 kB)

Miljöanslaget 2014

Miljönämnden fattade den 10 december 2013 beslut om fördelning av miljöanslaget för 2014. Sammanlagt beviljades 900 000 kronor ut till sex olika organisationer och projekt. Miljöförvaltningen tog i år emot 25 ansökningar.
Förteckning över de projekt som fått miljöanslag 2014 (pdf, 90 kB)

Miljöanslaget 2013

Miljönämnden fattade den 11 december  2012 beslut om fördelning av miljöanslaget för 2013. Sammanlagt 1 300 000 kronor betalades ut till åtta olika projekt. Miljöförvaltningen tog i år emot 36 ansökningar.
Förteckning över de projekt som får miljöanslag 2013 (pdf, 22.4 kB)

Miljöanslaget 2012

Miljönämnden fattade den 12 december  2011 beslut om fördelning av miljöanslaget för 2012. Sammanlagt 1 320 380 kronor betalades ut till nio olika projekt. Miljöförvaltningen tog i år emot 44 ansökningar.
Förteckning över de projekt som får miljöanslag 2012 (pdf, 29.3 kB)

Miljöanslaget 2011

Miljönämnden fattade den 6 december  2010 beslut om fördelning av miljöanslaget för 2011.  Sammanlagt 1 302 000 kronor betalades ut till nio olika projekt. Miljöförvaltningen tog i år emot 28 ansökningar.
Förteckning över de projekt som får miljöanslag 2011 (pdf, 22.4 kB)

Miljöanslaget 2010

Miljönämnden fattade den 7 december  beslut om fördelning av miljöanslaget för 2010.  Sammanlagt 1 275 000 kronor betalades ut till sju olika projekt. Miljöförvaltningen tog i år emot 50 ansökningar.
Förteckning över de projekt som fick miljöanslag 2010 (pdf, 68.6 kB)

Miljöanslaget 2009

Miljönämnden fattade den 9 december  beslut om fördelning av miljöanslaget för 2009.  Sammanlagt 1 595 000 kronor betalades ut till 13 olika projekt. Miljöförvaltningen tog i år emot 35 ansökningar och 22 av dessa fick alltså inga pengar.
Förteckning över de projekt som fick miljöanslag 2009 (pdf, 76.7 kB)

Miljöanslaget 2008

Miljönämnden fattade den 25 februari beslut om fördelning av miljöanslaget för 2008. Sammanlagt 1 733 220 kronor betalades ut till 16 olika projekt. Sammanlagt har 34 ansökningar för totalt ca 6 miljoner kr kommit in till miljöförvaltningen.
Förteckning över de projekt som fick miljöanslag 2008 (pdf, 68.6 kB)

Miljöanslaget 2007

Miljönämnden fattade den 27 mars beslut om fördelning av miljöanslaget för 2007. Sammanlagt 1 908 500 betalades ut till 14 olika projekt.
Förteckning över de projekt som fick miljöanslag 2007 (pdf, 71.1 kB)

Senast ändrad: 2017-02-27 08:40