Forskning och utveckling inom socialtjänsten

Utmaningarna inom socialtjänsten är många, till exempel krav på ökad effektivitet, bättre kvalitet och kunskapsbaserade arbetsmetoder. För att möta dessa utmaningar arbetar vi på FOU med kunskapsutveckling, handledning, samverkan, omvärldsbevakning och metodutveckling.

Senast ändrad: 2019-01-07 13:49