Hälsa, vård och omsorg

Här får du veta mera om forsknings- och utvecklingsarbete inom hälsa, vård och omsorg.

FoU-trainee

Anställda inom Malmö stad får möjlighet att med handledning av forskare på FoU Malmö göra litteraturstudier inom ett för den enskilde och arbetsplatsen intressant ämnesområde.

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Malmö stad satsar på kompetenshöjande insatser och ger bland annat utbildning i handledning, läsombud, vårdguider, ledarskapsutveckling och jämställdhet.

Senast ändrad: 2018-08-31 11:27