FoU-dokument

FoU-dokument är en bred publikationsserie som rymmer allt från studentuppsatser till interna utvärderingar. Den senaste publicerade skriften presenteras överst.

Öppenvårdshuset Gustav. Ett öppenvårdshus för alla (pdf, 476.9 kB), Björne, P., Edvardsson, A., Elmskog, M., Lincoln, M. och De Luca-Nielsen, R. (2018:1)

Varför gör vi på detta viset? (pdf, 1.5 MB) . Andersson, M., Christensen, J. och Hillgren P-A. (2017:1)

På vägen mot självförsörjning Socialsekreterare och brukare om arbetet med ekonomiskt bistånd i Malmö stad. (pdf, 1.3 MB) Regnell, M. (2014:1)

Trygghetshotellet i Malmö. En utvärdering 2013 (pdf, 2.8 MB). Ekvall, G.

Som man frågar får man svar - om stöd till anhöriga. (pdf, 1.7 MB) Takter, M. (2013)En sammanställning och ett reflektionsmaterial kring anhörigskap och anhöriga i Malmö.

Förstärkt hemtjänst – en utvärderin av projektet med fokus på brukare och personal. (pdf, 552.3 kB) Condelius, A. och Ekblad, J. (2013:1)

Hjälper hjälpmedel? Om vardagsteknik och kognitiva hjälpmedel för personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. (pdf, 510.1 kB) Koch, I-L. (2012:5)

Brukarundersökning inom missbruks- och beroendevården 2011 (pdf, 614.1 kB). Noble, P., Wesser, E. (2012:4)

Skolverksamhet för ensamkommande barn i Malmö stad – en intervjustudie. (pdf, 478.8 kB) Eliasson, J. (2012:3)

Utmanande beteende. Utmanade verksamheter. (pdf, 566.9 kB) Björne, P., Andersson, I., Björne, M., Olsson, M., Pagmert, S. (2012:2)

Trygghetshotellet i Malmö – utvärdering. (pdf, 374.3 kB) Ekvall, G. (2011:3)

Socialsekreterare om missbruksvården i Malmö. En rapport om arbetsvillkor, metoder, bedömningar och likabehandling. (pdf, 607.7 kB) Runersten, K. (2011:2)

Att införliva barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Förslag till arbetsverktyg och implementering. (pdf, 937.4 kB) Sementsova, O. (2011:1)

Den existentiella sidan av åldrandet – inifrån. (pdf, 341.1 kB) Rosenberg, C. (2010:6) 
 
Tid för en guldstund. En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag. (pdf, 321 kB) Lindblad, J. & Gunnefur, L. (2010:5)
  
>>>>>Kartläggning av kvalitetsindikatorer i Nationella Kvalitetsregister med relevans för kommunal rehabilitering. (pdf, 1023.5 kB) Rogowski, P. (2010:4)
 
Att utnyttja drivkrafter – barnperspektiv i socialtjänstens arbete med föräldrar med missbruksproblem (pdf, 623.4 kB). (pdf, 623.4 kB)Hult, B. (2010:3)
 
Barnperspektiv i ekonomiskt bistånd - att se med barnets ögon. (pdf, 314.5 kB) Stridh, J. (2010:2)
 
Öppenvårdsbehandling för ungdomar i Malmö stad - interna och externa insatser. (pdf, 696.2 kB) Gleisner, P. (2010:1)
 
FoU Malmö 10 år. Forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Jubileumsskrift. (pdf, 1.2 MB) Malmsten, J & Pfannenstill, A. Red. (2010)
 
Teckenspråkig hemtjänst - en intervjustudie med personal och vårdtagare om upplevelser, kommunikation och samarbete. (pdf, 235.4 kB) Gunnefur, L. (2009)
 
Det uppsökande arbetet – vad är det, hur gör vi? (pdf, 267.1 kB) Malmsten, J. (2009)
 
Vem beviljas korttidsplats på Kommunens Rehabiliterings Avdelning (KRA)? Gulenius, M. (2009)
 
Pilotprojektet Näktergalen senior. Mötet mellan senior och student. (pdf, 620 kB) Ekblad, J. (2008)

Senast ändrad: 2018-03-21 13:49