FoU-traineeuppsatser

Dessa uppsatser är resultatet av Malmö stads FoU-traineers arbete med litteraturstudier. Uppsatserna handleds av FoU-koordinatorer och presenterar aktuell forskning.

Korttidsvistelse (pdf, 584.4 kB), Löfstedt, A. (2019) Nr. 50

Flerspråkighet (pdf, 893.1 kB), Hayden, J. (2019) Nr. 49

Personlig assistans (pdf, 578.7 kB), Ydrefelt, S. (2019) Nr. 48

Att stärka anpassning vid värmeböljor (pdf, 945 kB), Jakobsson, E. (2019) Nr. 47

AKK stärker självbestämmandet (pdf, 446.5 kB), Rabal, N. (2017) Nr. 44

Psykisk funktionsnedsättning i vardagen (pdf, 598.1 kB), Kondoudios, K. (2017) Nr. 43

Aspekter av trygghet (pdf, 650.5 kB), Larsén, G. (2016) Nr. 42

Berättandets kraft (pdf, 622 kB), Björne, M. (2016) Nr. 41

Relationer som redskap för stöd och service (pdf, 517.9 kB), Warnerbring, J. (2016) Nr. 40.

Den sociala aktivitetens betydelse vid demenssjukdom (pdf, 428.8 kB), Kongo, H. (2016) Nr. 39

Kommunikationsfaktorer inom äldreomsorgen (pdf, 345.1 kB), Roslund, R. (2016) Nr. 38

Miljö (pdf, 240 kB), Dahlbacka, I. (2016) Nr. 37.

Vilka är vi som har inflytande över brukarnas liv?, (pdf, 763.8 kB) Hermansson, H. (2015) Nr. 36.

AFASI - När orden tryter (pdf, 487.7 kB), Olsson, M. (2015) Nr. 35.

En kommunikativ miljö - En förutsättning för delaktighet och självbestämmande hos personer med omfattande intellektuell funktionsnedsättning (pdf, 406.5 kB), Thulin, K. (2015) Nr. 34.

KASAM i LSS -En möjlighet för brukaren att vara huvudperson i sitt eget liv (pdf, 258.3 kB), Åkesson, A. (2015) Nr. 33.

Active Support. En modell för att öka brukarens engagemang i vardagen (pdf, 596.4 kB), Johansson, P. (2014) Nr. 32.

Åldrande och demens hos personer med utvecklingsstörning (pdf, 370.3 kB), Appelgren, M. (2014) Nr 31.

Effekten av fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa (pdf, 719.9 kB), Svedman, A. (2014) Nr. 30.

Från fattighus till LSS (pdf, 648.5 kB), ​Andkvist, J. (2014) Nr 29.

Min eller din verklighet – hur uppfattar vi världen? Sinnesupplevelser inom autismspektrum (pdf, 553.3 kB), Johansson, M. (2013) Nr 28.

Återhämtning från psykisk ohälsa, (pdf, 458.5 kB) Isaksson, L. (2013) Nr 27.

Sexualitet och personer med utvecklingsstörning. Kunskap, attityder, möjligheter och makt (pdf, 390 kB), Bahrmark, I. (2013) Nr 26.

Lex Sarah … vad händer? (pdf, 340.4 kB) Stråth, A. (2013) Nr 25.

Kultur och hälsa i hemvården (pdf, 532.9 kB), Martinsson, E. (2012) Nr 24.

Effekter av fysisk träning hos personer med demenssjukdom (pdf, 238.1 kB), Jeglertz, K. (2012). Nr 23.

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ungdomar inom autismspektrum (pdf, 224.2 kB) Stark, J.  (2012). Nr. 22.

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende (pdf, 230.7 kB) Hallgren-Lindgren, N.  (2012). Nr 21.

Allting har ett samband. Kommunikation, stress, kompetens och bemötande. (pdf, 364.9 kB) Andersson, I. (2011). Nr 20.

Bostad med särskild service enligt LSS. Din arbetsplats eller min bostad? (pdf, 220.4 kB)Hansson, N-E. (2011) Nr 19.
 
Mötet mellan anhöriga och personal inom LSS. (pdf, 192.9 kB)Walter, A. (2011). Nr 18.

Diskriminering som vardagsföreteelse för brukare med funktionsnedsättning enligt LSS. (pdf, 543.6 kB) Nilsson, V. (2010). Nr 17.
 
Kommunikationsstöd för personer med autism. (pdf, 297.1 kB) Stalbohm, P. (2010). Nr 16.
 
HBT och åldrande. (pdf, 219.5 kB)Kärvemo, D. (2010). Nr 15.
 
Meningsfull sysselsättning. Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning (pdf, 258.3 kB). Lagerstedt, O. (2010). Nr 14.
 
Rollen som biståndshandläggare. (pdf, 287.9 kB)Fröjdlund-Göransson, L. (2009). Nr 13.
 
Sensorisk integration — en grund för meningsfull aktivitet för personer med omfattande utvecklingsstörning? (pdf, 261.8 kB)Hansson, S. (2009). Nr 12.
 
Livskvalitet för brukare inom LSS - finns det? (pdf, 225.7 kB)Magnusson Skjöndal, L. (2009). Nr 11.
 
Språkhinder i sjukvården. (pdf, 543.7 kB)Torrillas, M. (2009). Nr 10.
 
Äldres tankar kring social samvaro. (pdf, 204 kB)Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Ståhlberg, M. (2009). Nr 9.

Det ska vá gott att leva. (pdf, 190.4 kB)Hälsofrämjande dagverksamheter. Kan en social dagverksamhet medverka till att äldre får ökad livskvalitet? Benediktson, E. (2009). Nr 8.

Livets sista tid – om brytpunktssamtal i äldrevården (pdf, 185.2 kB). Hylén, L. (2008). Nr 7.

Kundval inom äldreomsorgen. En modell i tiden – ett val för framtiden? (pdf, 221.1 kB)Hansson, V. (2008). Nr 6.
 
Kvalitet i vården med fokus på äldre invandrare (pdf, 339.4 kB). Strand, M. (2007). Nr 5.
 
Flerspråkig hemtjänst (pdf, 206.5 kB). Hedlund, M. (2007). Nr 4.
 
Det goda ledarskapet (pdf, 220.4 kB). De senaste årens forskning om äldreomsorgens ledarskap för första linjens chefer. Klang Vänerklint, E. (2007). Nr 3.
 
Venösa bensår – hur kan de förebyggas och behandlas (pdf, 173.7 kB). Salehpour, S. (2007).Nr 2.
 
Hur ser vården ut idag för individer med psykisk ohälsa och funktionshinder? Kan den bli bättre? (pdf, 281 kB)Holmgren, J. (2007). Nr 1.

Senast ändrad: 2019-03-27 16:14