Värdighetsgarantier inom hemtjänsten

Se videon när Sven granskar hemtjänstens garantier

Syftet med de fem garantierna är att öka tryggheten och delaktigheten för dig som får hjälp från hemtjänsten.

Vad menas med värdighetsgaranti?

Värdighetsgarantier är en konkret beskrivning av vad du och dina anhöriga kan förvänta dig/er av den service som Malmö stad ger i hemtjänsten.

Två av värdighetsgarantierna handlar om själva beslutet om hemtjänst.
Det är att du ska erbjudas ett uppföljningssamtal senast tre månader efter att du fått ett beslut om hemtjänst. Du har också rätt till att vara med och skriva en genomförandeplan som berättar hur du vill ha din hjälp utförd.

Tre av värdighetsgarantierna  handlar om den hjälp och det stöd du får av hemtjänsten.
Vi garanterar dig att personal från Malmö stad som besöker dig i ditt hem ska visa legitimation. Du ska även få veta om insatsen blir försenad eller om det kommer personal som du inte känner sedan tidigare. Den sista garantin handlar om att beviljad hjälp (till exempel städning) som inte utförs vid avtalad tid, kommer att utföras snarast och senast inom fem veckodagar.

Läs Malmö stads värdighetsgarantier i sin helhet här (pdf, 86 kB)
Broschyr - Till dig som får hjälp i hemmet (pdf, 6.9 MB)

Synpunkter

Vi vill veta om du upplever att vi inom hemtjänsten har missat att leva upp till någon av våra garantier. Det du berättar för oss kommer att leda till att vi utreder vad som har hänt och ser till att bristerna inte upprepas.

Du kan kontakta oss genom att:

Nationell värdegrund

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige. För dig som får äldreomsorg innebär den att vi ska hjälpa dig att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Malmö stads fem nya värdighetsgarantier för hemtjänsten är vårt sätt att förtydliga värdegrunden i socialtjänstlagen. Visa vad den betyder för oss och dig i våra dagliga möten.

Syftet med de fem garantierna är att öka tryggheten och delaktigheten för dig och alla andra som får hjälp från hemtjänsten.

Värdighetsgarantierna gäller från den 1 juli 2013. De gäller hemtjänst i ordinärt boende och myndighetsutövning kopplat till insatsen i Malmö stad.

Senast ändrad: 2018-03-08 11:24