Food Loop System

Idag slängs stora mängder mat i onödan! Ofta på grund av kort datum, felmärkningar, felleveranser, skönhetsfel, eller andra orsaker. Att det slängs så stora mängder mat får konsekvenser både för miljön och ekonomin, därför behöver vi hitta nya lösningar så att matsvinnet kan användas på nya sätt.

Just nu!

I projektet Food Loop System har en utlysning nyligen avslutats där elva innovativa matsvinnslösningar har presenterats. Våra behovsägare, grossister och butiker, som söker lösningar har precis utvärderat förslagen och nu ser vi över möjligheterna för att skapa ingående utvecklingssamarbete mellan den som har lösningen och den som har behovet samt i kombination med Malmö stad och Sysav Utveckling där vi stöttar processen. Lösningarna är olika i sin natur och vill lösa matsvinnsfrågan i olika led i livsmedelskedjan vilket vi tycker är positivt.

Nu siktar vi på att kunna testa lösningarna i skarpt läge med behovsägarna som testbädd. Under projektets gång har det redan uppstått flera positiva synergieffekter där olika aktörer har mötts vilket kanske inte hade hänt utan vårt arbete och dessutom skapats nya samarbeten.
 

I projektet fungerar vi som katalysator

Malmö stad och Sysav Utveckling arbetar här tillsammans med
livsmedelsaktörer för att hitta nya innovativa lösningar där butiker, grossister och livsmedelsindustrier kan minska sitt matsvinn. Det gör vi genom att prata med marknaden, förstå problematiken och påskynda utvecklingen. Vi vill få igång arbetssätt och samarbeten som lever vidare och dagligen hjälper modiga aktörer att minska matsvinnet även efter att projektet är slut.

Varför gör vi det här?

Varken Malmö stad eller Sysav är aktörer inom livsmedelsindustrin. Men! En minskning av matsvinnet är starkt kopplat till flera av Malmö stads miljömål. Sysav och deras delägarkommuner har dessutom en gemensam kretsloppsplan där förebyggande av avfall (som till exempel att minska matsvinn) står överst på avfallshierarkin. Alla vinner vi på att mer av maten kommer till nytta!

Korta fakta om projektet

Drivs av: Malmö stads miljöförvaltning och Sysav Utveckling AB

Projektägare: Gate 21

Projekttid: 2016-2019

Finansiering: Ingår i projektet Cleantech TIPP som delfinansieras av Interreg ÖKS (EU) 

Bild som visar samarbetspartners i projektet

Senast ändrad: 2018-05-22 09:05