Nobelvägen - cykelbana

Den 1 mars 2018 startade bygget av en 1450 meter lång cykelbana längs Nobelvägen, från Dalaplan till Spånehusvägen. Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen.

Visionsbild över cykelbanan längs Nobelvägen.

Äntligen klara!
Den 19 december invigdes Nobelvägens cykelbana med musik, glögg och cykelmekande.

Med en cykelbana längs hela Nobelvägen blir gatan mer attraktiv, tillgänglig och mycket mer säker att cykla längs. Nya farthinder gör det dessutom lättare för både cyklister och gående att korsa gatan.

Den nya cykelbanan har byggts längs den östra sidan från Dalaplan till Spånehusvägen, en sträcka på 1450 meter. Vid Spånehusvägen leds cyklister över Nobelvägen där den nya cykelbanan kop­plas ihop med den befintliga cykelbanan på den västra sidan.

Senast ändrad: 2018-12-21 15:41