Brotts- och drogförebyggande arbete med unga

fötter

Malmö stads brotts- och drogförebyggande arbete sker i många verksamheter och på olika nivåer.

Plattform Malmö

I skolan och inom kultur- och fritidssektorn sker det huvudsakliga arbetet på främjande- och samhällsnivå, medan individ och familjeomsorg och Plattform Malmö arbetar mer på individ- och riskgruppsnivå. Socialarbetare för ungdomar, med flera insatser, finns för att stärka Malmö just på individ- och riskgruppsnivå. 

Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress. Hit kan ungdomar och deras föräldrar vända sig för att få hjälp med olika problem.

Senast ändrad: 2019-04-05 16:18