foto: Oskar Falck

foto: Oskar Falck

Tema Destinationsutveckling

Malmö har blivit ett intressant besöksmål genom ett strategiskt och långsiktigt arbete med stadsförnyelse. Attraktivitet ses som en viktig del i Malmös tillväxt.

Malmö stad arbetar tillsammans med andra aktörer för att få möten och  evenemang till Malmö.

I Malmö Folkets Park möts människor i alla åldrar hela året. Från att ha varit nedläggningshotat på 1990-talet är parken idag en av Sveriges mest besökta destinationer.

En av Sveriges största stadsfestivaler och ett starkt varumärke för Malmö.  En gratisfestival som lockar 1,2 miljoner besökare.

Senast ändrad: 2014-10-17 18:00