Amiralsstaden

Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum i den kommande Rosengårds station.
Amiralsstaden ska bli en stationsnära stadsdel som erbjuder goda livsmiljöer för barn och vuxna i de kringliggande områdena Sofielund, Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård.

Initiativet till Amiralsstaden kommer från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, som menar att det behövs stadsutvecklingsprojekt där den fysiska planeringen kan bidra till att förbättra ojämlika förutsättningar lokalt, men på längre sikt även för hela Malmö.

Amiralsstaden har ingen direkt fysisk avgränsning även om några områden, utöver stationsområdet (Enskifteshagen/Kampen och Amiralsgatan), har pekats ut som inledande och genomförbara platser att utveckla.

Dialogprocesser

Amiralsstaden ska utvecklas i dialog och samarbete med fastighetsägare, näringsidkare, verksamheter, föreningar och Malmöbor som vill vara delaktiga i och påverka utvecklingen i området. Även barn och unga deltar på olika sätt.

Ambitionen för processen följer Malmökommissionens rekommendationer att arbeta utifrån sociala satsningar tillsammans i kunskapsallianser, det vill säga att ta tillvara på olika människors och aktörers erfarenheter och nå förändring genom dialog och samarbete.

Läs mer på malmo.se/amiralsstaden

Praktisk info

Plats: Amiralsstadens lokal, Rosengård
Längd: M
inst 1-2 timmar
Typ av studiebesök: Föredrag och diskussion.
Målgrupp:
Kommuner, idéburna organisationer och politiker, som arbetar med social hållbarhet, integration, barn och ungdomar, demokrati och medborgarinvolvering.
Max antal deltagare:
20 personer

Senast ändrad: 2018-02-08 14:57