foto: Perry Nordeng

Studiebesök Hyllie

Planerna med att bygga ut södra Malmö har funnits sedan 60-talet. I samband med beslutet om Citytunneln och en ny tågstation i Hyllie tog utbyggnadsplanerna fart på allvar. Ambitionen är att skapa en klimatsmart stadsdel som sjuder av liv.

Det här studiebesöket visar utbyggnaden av Hyllie, en framtidsorienterad del av staden med betydelse för tillväxten i Malmö och hela Öresundsregionen.

Fullt utbyggt kommer Hyllie att rymma 9000 bostäder och ungefär lika många arbetsplatser. Området ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. En energieffektiv, resurssnål och grön stadsdel med hundra procent förnybar energianvändning.

Kommunikationsläget förenat med stadsbebyggelse, gröna miljöer och skånskt kulturlandskap gör Hyllie till ett attraktivt centrum för boende, besökare och företag.

Studiebesöket är uppbyggt kring:

  • Aktuella planer och pågående projekt i Hyllie centrum - generellt om utbyggnaden i området

Möjlig inriktning:

  • Landskapsstaden — ett unikt utbyggnadskoncept med gröna kvaliteter som grund. (Nyckelord: Landskapsarkitektur, Arkitektur, Stadsplanering)
  • Malmös största tillväxtområde — Hyllie som en viktig tillväxtfaktor i Öresundsregionen. (Nyckelord: Sammhällsutveckling, Tillväxtperspektiv)
  • Hyllies vision av att bli klimatsmartast i Öresundsregionen och föredöme för resten av världen. (Nyckelord: Miljöstrategier, Klimatfrågor)
  • Hyllies gröna rum och offentliga ytor. (Nyckelord: Stadsmiljöprogram, Grönområden, Landskapsarkitektur, Belysning)
  • Hyllie som kommunikationscentrum. (Nyckelord: Trafik, Infrastruktur)

plats: Mötesplats Hyllie stationstorg
inriktning: Ange inriktning i kommentarsfältet i bokningsformuläret längd: 60 eller 90 minuter 
typ av studiebesök: Rundtur
max antal deltagare: 25 personer
webbplats:Hyllie på malmo.se, Samsyn Hyllie på hyllie.com

Gör en bokningsförfrågan

Senast ändrad: 2018-05-24 13:48