Studiebesök Storstadspaketet

Storstadspaketet är Malmö stads del i Sverigeförhandlingen och innebär satsningar på utbyggnad av MalmöExpressen och andra stadsbussobjekt samt av cykeltrafik.

Storstadspaketet

Bilden illustrerar de objekt som finns i Malmös del i Sverigeförhandlingen. 8 busslinjer, Malmöpendeln och 14 cykelbanor.

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är det viktigt med lättillgänglig infrastruktur - att det är korta avstånd till hållplatser och tågstationer. Att ha nära till kollektivtrafik innebär ökade möjligheter för fler att utbilda sig eller arbeta i en större gemensam arbetsmarknadsregion där avstånden tack vara en välfungerande infrastruktur samtidigt krymper. Planerad genomförandefas för storstadspaketet är perioden 2018-2031.

Utbyggnad av MalmöExpressen i fem stråk

Stadsbusskoncept Malmöexpressen ger förstärkt resandekapacitet på flera linjer i stadens mest trafikerade stråk. Malmöexpressen är ett stadsbusskoncept i Malmö med hög kapacitet, utvecklade fordon och bättre framkomlighet i bana samt fler hållplatser.

Utbyggnad av övriga stadsbussobjekt i tre stråk

De elektrifierade bussarna ger en miljövänlig och hälsovänlig fordonsdrift med avgasfria och tysta fordon. Bussarna får även bättre framkomlighet vilket medför ökad bekvämlighet och kvalitet för resenärerna.

Satsning på cykel

Att binda ihop staden bättre med hjälp av cykelbanor i kombination med utbyggnad av kollektivtrafik innebär att nyttorna med kollektivtrafikinvesteringarna ökar. Fler får då möjlighet att ta sig till och från kollektivtrafiksystemen, och då ökar också resandeunderlaget.

Kollektivtrafiksatsningarna bedöms kunna skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i flera delar av Malmö. För varje enskilt objekt pekas det ut ett influensområde inom vilket bostadsutbyggnaden förväntas ske.

Läs mer om Storstadspaketet. 

Gör en bokningsförfrågan

Senast ändrad: 2018-02-23 16:53