Tema Medborgardialog

Demokrati är en hörnsten i den kommunala processen. Därför arbetar Malmö stad med aktivt medborgarinflytande.

Malmö stad är framgångsrik på att skapa dialog med de boende i staden och man använder flera olika kanaler för dialog.

Senast ändrad: 2014-10-13 16:21