Studiebesök Medborgardialog i det politiska arbetet

I Malmö stad utvecklar vi våra arbetssätt för att ännu tydligare stödja den representativa demokratin. Möjligheten att påverka politiken ökar engagemanget och intresset för stadens utveckling.

Malmöinitiativet och Malmöpanelen är två bra exempel på hur de boende i staden kan vara med och påverka innehållet i den kommunala beslutsprocessen. Via Malmöinitiativet kan Malmöbor lämna förslag och synpunkter inom olika områden på webben. Man kan väcka debatt och få stöd från andra i olika frågor.  Malmöpanelen är ett forum för 1 600 Malmöbor som ett par gånger varje år uttalar sig i frågor från nämnder i Malmö.

Under studiebesöket får du reda på hur staden arbetar med medborgardialog genom Malmöinitiativet och Malmöpanelen.

Praktisk info

plats: Stadshuset, August Palms plats 1
längd:
45 min 
typ av studiebesök: föredrag
max antal deltagare: kan variera beroende av storlek på lokalen
webbplats:medborgardialog på malmo.se

Gör en bokningsförfrågan

Senast ändrad: 2019-07-10 16:53