foto: Ewa Levau

foto: Ewa Levau

Tema Näringsliv

Malmös spännande utveckling och läge i Öresundsregionen lockar många nya kunskapsintensiva och kreativa verksamheter till staden.

Malmö är en attraktiv plats för etablering av kunskapsintensiva verksamheter.   Näringslivskontoret fokuserar på ett antal profilområden där stadens styrka finns i arbetstillfällen och tillväxt.

Senast ändrad: 2014-10-13 16:28