2009 års utmärkelser och priser

2009

"Scroll of Honour 2009" — Malmö stad prisas för sitt arbete med hållbar stadsutveckling.Priset delas ut av FN:s program för hållbar utveckling UN-HABITAT och är världens mest prestigefyllda utmärkelse inom området boendeförhållanden och hållbar utveckling.
Motivering: Malmö stad får priset för sin innovativa och holistiska strävan att bli en modern hållbar stad. Malmö stad är den första svenska pristagaren.

Årets tillväxtkommun 2009. Priset delas ut av Arena för Tillväxt, som är ett samarbete mellan SKL, Swedbank, ICA och SWECO EuroFutures. Motivering: Malmö stad har på ett konsekvent och målmedvetet sätt arbetat för att bli en attraktiv knutpunkt i Öresundsregionen. Satsningar på infrastruktur i regionen har vidgat arbetsmarknaden och sammanfogat Skåne och Själland. Staden har under ett par decennier genomgått en kraftfull och medveten strukturomvandling av både näringsliv och den fysiska miljön.

Årets integrationspris 2009 — Folkets Park. Priset delas ut av Malmö stad.Motivering: Nytt liv har gjutits in i denna historiska park. Arbetet har präglats av vår tids puls. Många har bjudits att vara delaktiga - för att i själ och hjärta
skapa en nytänkande mötesplats av och för vår tid. Hela Malmö kommer numera på besök - oavsett bakgrund, ålder, nationalitet, klass, kön, religion och livsstil. I Folkets park träffar varje Malmöbo sin like och sin motsats. De lockas av ett varierat utbud och en rik atmosfär som är öppen för alla. I denna öppna mötesplats lever alla sorters samtal. Samtal som leder till ett gemensamt mål; målet att föra människor närmare varandra och
därigenom stärka samhörighet, förståelse, tolerans och integration.

1st European Award of Excellence “City for Children 2009" — Projekt i kategorin “Design av öppna ytor och lekplatser". Priset delas ut av europeiska nätverket Cities for Children i vilket 53 städer från 26 länder ingår. Motivering: Malmö has made one of the most interesting building sites near the city centre available, in reaction to the
wish of young people for an area for extreme sports. In addition to extensive areas for skateboarding and rock climbing, the “Stapelbäddsparken" in the City of Malmö
offers spaces for artistic and cultural activities for young people.

Årets Äppelträd 2009. Priset delas ut av Movium - centrum för stadens utemiljö vid
Sveriges Lantbruksuniversitet. Motivering: Malmö stad fick priset för sin strategiska satsning på urbana mötesplatser för barn och unga, som utvecklar staden och gynnar stadslivet för alla.

Årets mötesplats 2009 — Folkets Park. Priset delas ut av Magasin Skåne Motivering: Folkets Park är verkligen en mötesplats för alla med sitt breda utbud av aktiviteter. Parkens utveckling från att vara “...något man gick runt" till "en park man går in i".

Årets bästa fastighetsföretagarkommun av storstäderna. Utmärkelsen delas ut av Fastighetsägarna. Motivering: Anledningen är att fastighetsägarna i Malmö är nöjdare än sina kollegor i Göteborg och Stockholm, enligt en undersökning utförd av Demoskop. Störst skillnad är det på handläggningen av hur planärenden fungerar.

Malmö rankas som en av de 13 mest kreativa städerna i världen. Priset delas ut av Fast Company. De rankade städerna är främst från USA, Malmö är den enda europeiska staden.

Malmö tilldelas "The World Green Building Council´s BEX Award" för bästa Master Plan (2009), med fokus på Västra hamnen i Malmö.

Malmö tilldelas "European Fleet of the Year Award from the Green Fleet Award" (i London) för sitt arbete med att göra stadens fordon grönare.

Malmö tilldelas "Certificate of Merit för Superior Achievement i District Energy" för den globala “District Energy Climate Awards".

Malmö tilldelas "Honourable Recognition for the Globe Award" för hållbara städer.

Senast ändrad: 2012-01-13 09:07