Upphandlingar och leverantörer

För att på bästa sätt kunna utföra vårt serviceuppdrag gentemot Malmöborna köper Malmö stad årligen in varor, tjänster och entreprenader för runt 9 miljarder kronor.

Vi är kund till flera leverantörer och ditt företag kan också bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra annonserade upphandlingar.

Senast ändrad: 2018-11-27 10:52