Kontakt

Det finns tre olika enheter som administrerar och genomför upphandlingar i Malmö stad. Här hittar du information om vilken enhet du bör kontakta för just ditt ärende. 

Varu- och tjänsteupphandlingar

Upphandlingsenheten är en del av ekonomiavdelningen på stadskontoret och har det centrala ansvaret för de offentliga upphandlingarna och de kommungemensamma ramavtalen avseende olika varu-och tjänsteområden.

Enhetens upphandlare handlägger de offentliga upphandlingarna som leder till avtalstecknande med leverantörer på marknaden. Enheten följer även upp de gällande ramavtalen samt har en rådgivande funktion, och det administrativa ansvaret vid enskilda upphandlingar inom förvaltningar och kommunala bolag.

E-post: upphandling@malmo.se
Telefon: 040 - 34 10 00

Postadress
Malmö stad
Upphandlingsenheten
205 80 Malmö

Besöksadress
Amiralsgatan 17
Visa på karta

Entreprenader i stadsmiljö

Fastighets- och gatukontorets huvuduppgift är att utveckla och underhålla  Malmös gator, parker, torg, och andra allmänna platser för ett tryggt, tillgängligt och grönt Malmö. Förvaltningens upphandlings- och entreprenadenhet  genomför offentlig upphandling av främst bygg- och anläggningsentreprenader, men även tekniska konsulttjänster.

E-post: fgkupphandling@malmo.se

Telefon: 040 - 34 10 00

Postadress
Fastighets- och gatukontoret, Upphandling och entreprenad
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta

Entreprenader för fastighetsunderhåll samt ny-, till- och ombyggnation

Stadsfastigheter är en avdelning inom serviceförvaltningen med huvuduppgift att förvalta Malmö stads bebyggda fastigheter. Stadsfastigheters avdelning för byggprojekt genomför offentlig upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader samt tjänster för kommunens fastigheter och dess underhåll.

E-post: serviceforvaltningen@malmo.se
Telefon: 040 - 34 10 00

Postadress
Malmö stad
Serviceförvaltningen
205 80 Malmö

Besöksadress
Henrik Smithsgatan 13
Visa på karta

Senast ändrad: 2019-04-30 12:49