Upphandlingar och leverantörer

För att på bästa sätt kunna utföra vårt serviceuppdrag gentemot Malmöborna köper Malmö stad årligen in varor, tjänster och entreprenader för runt 9 miljarder kronor.

Vi är kund till flera leverantörer och ditt företag kan också bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra annonserade upphandlingar.

Vem ska jag kontakta?

Om ditt ärende gäller

  • varor och tjänster – kontakta upphandlingsenheten
  • upphandling av entreprenader i stadsmiljö – kontakta fastighets- och gatukontoret
  • Upphandling av entreprenader för fastighetsunderhåll samt ny-, till- och ombyggnation – kontakta serviceförvaltningen (Stadsfastigheter)

Senast ändrad: 2019-07-11 12:47