E-handel och fakturor

Malmö stad arbetar aktivt med att införa standardiserad e-handel med ramavtalsleverantörer för att öka andelen elektroniska beställningar samt e-fakturor.

Målsättningen är att effektivisera inköp av varor och tjänster, minska kostnaderna samt öka servicen. Bättre affärer och mer tid till kärnverksamheten gör att kommunens resurser kan användas effektivare.

Fördelarna med e-handel:

  • Ger nya leverantörer en direkt anslutning till Malmö stads organisation och beställare.
  • Tids- och kostnadsbesparingar för administration och fakturering.
  • Standardiserat e-handelsystem som används av såväl Malmö stad som flera andra myndigheter och kommuner i Sverige.
  • Beställare kan enkelt ta del av vilka produkter som finns i avtalskatalogen.
  • e-handelssystemet visar vilka produkter som uppfyller krav avseende miljö och social hänsyn.

Standardiserad e-handel

Målsättningen är att alla nya ramavtalsleverantörer ska ansluta sig till Malmö stads inköpssystem. Malmö stad använder standardiserade affärsprocesser i likhet med de flesta offentliga aktörer i Sverige.

Senast ändrad: 2019-07-05 16:38