Guide till upphandling

För att kunna bli leverantör till oss måste ditt företag delta i någon av våra offentliga upphandlingar.

Så förbereder du dig

Hitta upphandlingarna

Som huvudregel annonseras kommunens upphandlingar på www.opic.com. Upphandlingsförfaranden som är undantagna är förhandlat förfarande utan annonsering och direktupphandling. De upphandlingar som överstiger tröskelvärdena (se förfaranden) annonseras även automatiskt i en europeisk databas, Tenders Electronic Daily (TED).

När du hittat en upphandling som passar ert företag och som du vill medverka i registrerar du ditt företag och laddar ner förfrågningsunderlag kostnadsfritt direkt i annonsen. I underlaget framgår vilka krav Malmö stad ställer för just den upphandlingen och hur anbud lämnas.

Ta kontakt

Tveka inte över att ta kontakt med Malmös stads upphandlingsenheter för att få mer information om våra ramavtal och hur vi arbetar med offentlig upphandling.

Vill du marknadsföra produkter som inte finns på ramavtal tar du kontakt direkt med de verksamheter hos oss som kan tänkas vara slutanvändare, eftersom det är beställarna som initierar upphandlingar och gör direktupphandlingar.

Så upprättar och lämnar du anbud​

Börja med att granska förfrågningsunderlaget för att urskilja vad som krävs för kvalificering som leverantör och vilka krav som ställs på leverantör och vara/tjänst/entreprenad. Fyll därefter i svarsbilaga, anbudsformulär eller elektroniskt underlag enligt anvisningar i förfrågningsunderlaget.

Eftersom det finns mycket begränsade möjligheter till anbudskomplettering är det av vikt att anbudet är komplett och korrekt redan vid inlämnandet. Besvara alla frågor i förfrågningsunderlaget så att det framgår att krav uppfylls.

Vi arbetar i huvudregel endast med elektronisk anbudsgivning genom upphandlingsverktyget Tendsign. För support eller information om systemet - kontakta Tendsigns kundtjänst på telefon 013 - 47 47 520 eller e-post tendsignsupport@visma.com.

Har du frågor, synpunkter eller funderingar om förfrågningsunderlaget - vänd dig till handläggaren som framgår i annonsen.

Fler tips om upprättande av anbud »

Så fungerar det under avtalstiden

För Malmö stads ramavtalsleverantörer är det ett långsiktigt åtagande att ha staden som kund under cirka två till fyra år. Under avtalstiden arbetar kommunen med uppföljning och kommunikation tillsammans med ramavtalsleverantörerna. Kommunen bjuder in leverantörerna till uppföljningsmöten och söker förbättringar.

Här följer några av de områden som kan bli aktuella att arbeta mer ingående med under avtalstiden;

  • Leverans - förbättringar, uppföljning och miljöhänsyn
  • Beställning - vilka beställer, vad beställs och tillämpas e-handel?
  • Sortiment - utökning, fler märkningar av etiskt eller miljömärkta produkter etc.
  • E-handel - utöka tillgänglighet med benämningar, bilder och produktbeskrivningar
  • Fakturering - samlingsfakturor, elektronisk fakturering etc.
  • Kommunikation - kvalitetssäkra och utveckla genom dialog med beställarna
  • Återkoppling - uppföljningsmöten, insamling av statistik etc.
  • Uppföljning -uppfyller leverantör de krav som ställts i upphandlingen.

Senast ändrad: 2019-07-05 16:37