Hållbara inköp

Här hittar du information om hur Malmö stad arbetar och förhåller sig till hållbara upphandlingar och inköp.

Malmö stad är en av Sveriges största offentliga inköpare och vill genom sina upphandlingar ta ett medvetet ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. Kvalitet, miljö och sociala villkor finns som aktiva instrument vid alla upphandlingar och inköp. Genom att ställa krav som syftar till att förbättra miljön och säkerställa goda arbetsvillkor bidrar Malmö stad till ett hållbart samhälle.

Inköpsverksamhet ska också bidra till att stadens uppnår sina miljömål och följer åtaganden i enlighet med certifieringar som exempelvis Fair trade city.

Senast ändrad: 2019-07-05 16:37