Kontakt

Det finns tre olika enheter som administrerar och genomför upphandlingar i Malmö stad. Här hittar du information om vilken enhet du bör kontakta för just ditt ärende. 

Varu- och tjänsteupphandlingar

Upphandlingsenheten är en del av ekonomiavdelningen på stadskontoret och har det centrala ansvaret för de offentliga upphandlingarna och de kommungemensamma ramavtalen avseende olika varu-och tjänsteområden.

Enhetens upphandlare handlägger de offentliga upphandlingarna som leder till avtalstecknande med leverantörer på marknaden. Enheten följer även upp de gällande ramavtalen samt har en rådgivande funktion, och det administrativa ansvaret vid enskilda upphandlingar inom förvaltningar och kommunala bolag.

Stadskontoret – upphandling av varor och tjänster

E-post: upphandling@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00

Postadress:
Upphandlingsenheten
Malmö stad, Stadskontoret, Upphandlingsenheten
205 80 Malmö

Entreprenader i stadsmiljö

Fastighets- och gatukontorets huvuduppgift är att utveckla och underhålla  Malmös gator, parker, torg, och andra allmänna platser för ett tryggt, tillgängligt och grönt Malmö. Förvaltningens upphandlings- och entreprenadenhet  genomför offentlig upphandling av främst bygg- och anläggningsentreprenader, men även tekniska konsulttjänster.

Fastighets- och gatukontoret – upphandling av entreprenader i stadsmiljö

E-post: fgkupphandling@malmo.se
Telefon: 040-34 10 10

Postadress:
Fastighets- och gatukontoret, Upphandling och entreprenad
Malmö stad
205 80 Malmö

Entreprenader för fastighetsunderhåll samt ny-, till- och ombyggnation

Stadsfastigheter är en avdelning inom serviceförvaltningen med huvuduppgift att förvalta Malmö stads bebyggda fastigheter. Stadsfastigheters avdelning för byggprojekt genomför offentlig upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader samt tjänster för kommunens fastigheter och dess underhåll.

Serviceförvaltningen – upphandling av entreprenader för fastighetsunderhåll samt ny-, till- och ombyggnation

E-post: serviceforvaltningen@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00

Postadress:
Serviceförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö

Senast ändrad: 2019-07-05 16:01