Malmö stad söker lokaler

Är du fastighetsägare och har lediga lokaler eller lägenheter som kan vara intressant för Malmö stad?

LiMa

LiMa, Lokal i Malmö, ligger under fastighets- och gatukontoret och fungerar som internkonsult för alla förvaltningar inom Malmö stad när det gäller lokalfrågor.

I nedan dokument finns en sammanställning av Malmö stads aktuella lokalbehov. Här framgår vilken typ av lokal som söks och uppgifter om ytor, läge och beställande förvaltning.

Har du ett lokalerbjudande kan du mejla: lokalforsorjning@malmo.se

Senast ändrad: 2019-07-08 11:37