Informationsmöte om orosanmälningar

Datum: 18 november 2019

Tid: klockan 15.00–16.30 eller 17.30–19.00

Plats: Stadshuset, August Palms plats 1

Kostnad: Informationsmötet är kostnadsfritt

Kontakt: Paulina Franzén, utvecklingssamordnare
paulina.franzen@malmo.se, 040-34 93 57

Informationsmötet riktar sig till dig som arbetar i förskola, grundskola, fritidsverksamhet, gymnasieskola samt hälso- och sjukvård. Vi kommer att gå igenom gällande lagstiftning, du får veta hur du kan gå tillväga när du misstänker att ett barn far illa på något sätt och vad som händer efter det att anmälan gjorts.

Senast ändrad: 2019-10-08 15:01