Anmälan informationsmöte om orosanmälan 17.30–19.00

Datum och tid: 18 november 2019 klockan 17.30–19.00

Plats: Stadshuset, August Palms plats 1

Kostnad: Informationsmötet är kostnadsfritt

 

Kontakt: Paulina Franzén, utvecklingssamordnare
paulina.franzen@malmo.se, 040-34 93 57

Kontakta oss om du för förhinder så att någon annan kan få din plats.

Senast ändrad: 2019-11-11 16:52