Inriktningsavdelningen

Vi samordnar och leder förvaltningens inriktning för helhet, hållbarhet och långsiktighet.

Avdelningschef

Avdelningschef är Patrik Widerberg.

Enheter

Strategienheten

Vi stödjer förvaltningens ledning med beslutsunderlag i långsiktiga vägval för att möta förvaltningens och stadens avgörande utmaningar.
Vi ansvarar för framtagande av strategidokument

Analysenheten

Vi stödjer förvaltningens ledning med kunskapsunderlag i form av analyser och utredningar. Gör årlig omvärldsanalys i samband
med budgetskrivelse.

Dialogenheten

Vi ansvarar för förvaltningens dialog-och delaktighetsarbete.

LiMa

Vi ansvarar för anskaffning och avveckling av lokaler och lägenheter för Malmö stad i enlighet med reglementet för lokalförsörjning.
Vi samordnar kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplanering.

Senast ändrad: 2018-07-01 06:00