Lediga jobb på Fastighets- och gatukontoret

Det finns en mängd olika yrkesgrupper representerade hos oss.

Vi har bland annat ingenjörer, landskapsarkitekter, miljövetare, ekonomer, landskaps- och trädgårdsingenjörer, stadsplanerare och kommunikatörer för att nämna några.

Lediga jobb på hittar du på sidan: lediga jobb i Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret är en så kallad beställarorganisation och det innebär att vi inte har några anställda parkskötare, gatustädare, stenläggare med mera.

Senast ändrad: 2018-07-01 06:00