Teknisk handbok

Teknisk handbok är ett hjälpmedel som ska användas såväl internt på fastighets- och gatukontoret som externt av de konsulter och entreprenörer som utför uppdrag/entreprenader i Malmö stad.

Beskrivningar och anvisningar i Teknisk handbok ska följas vid projektering/genomförande och text ska i förekommande fall föras in i förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling.

Tekniska handbok

Senast ändrad: 2018-10-01 10:38