Till dig som slutar på FGK

Vi är intresserade av hur du upplevde din tid som anställd på FGK och hoppas därför att du har möjlighet att fylla i denna enkät.

Svaren behandlas helt anonymt och kommer inte att kopplas till dig som person.

Tack på förhand!

1. Hur var ditt första intryck av gatukontoret som arbetsplats? * (obligatorisk)
1. Hur var ditt första intryck av gatukontoret som arbetsplats?

2. Hur fungerade introduktionen du fick som nyanställd? * (obligatorisk)
2. Hur fungerade introduktionen du fick som nyanställd?

3. Vilken avdelning har du arbetat på? * (obligatorisk)
3. Vilken avdelning har du arbetat på?

4. Hur tycker du att samarbetet/arbetet inom din enhet har fungerat? * (obligatorisk)
4. Hur tycker du att samarbetet/arbetet inom din enhet har fungerat?

5. Hur har samarbetet fungerat mellan din enhet och andra enheter på gatukontoret? * (obligatorisk)
5. Hur har samarbetet fungerat mellan din enhet och andra enheter på gatukontoret?

6. Vilka möjligheter har du haft att påverka din egen arbetssituation?
6. Vilka möjligheter har du haft att påverka din egen arbetssituation?

7. Hur tycker du att samverkansformerna som finns på gatukontoret har fungerat, det vill säga arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal? * (obligatorisk)
7. Hur tycker du att samverkansformerna som finns på gatukontoret har fungerat, det vill säga arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal?

8. Har du synpunkter på din möjlighet till kompetensutveckling?
8. Har du synpunkter på din möjlighet till kompetensutveckling?
13. Skulle du rekommendera en vän att börja arbeta på gatukontoret? * (obligatorisk)
13. Skulle du rekommendera en vän att börja arbeta på gatukontoret?Senast ändrad: 2018-10-01 10:38