Byggnader

Offentliga toaletter

Programmet innehåller den målsättning som staden har för nya och upprustade toaletter som är placerade på offentliga platser. Här finns en åtgärdsplan över behovet av nya offentliga toaletter och i vilken ordning vi tycker att de ska uppföras. Den innehåller en beskrivning på toaletternas profil och identitet och hur vi hanterar frågor som handkappanpassning, trygghet och bemanning.

Antagen av Tekniska nämnden november 2010.

Stadens små byggnader, delprogram

Ett program som lyfter fram goda exempel på små byggnader vad gäller utseende och placering, för att på så sätt bidra till att kvaliteten höjs.

Senast ändrad: 2019-06-03 14:13