Skyltar

Skyltar på allmän plats

Programmet är en riktlinje för arbetet med utomhusreklam, syftet är en smidig och begriplig hantering av hur offentliga skyltplatser används. Programmet klargör också hur kraven på bygglov och markupplåtelsetillstånd ser ut.
Antagen av stadsbyggnadsnämnden i juni 2016.

Skyltprogram

Detta program går igenom vilken typ av skyltar gatukontoret ska använda och i vilka sammanhang. Det tar också upp vilka grafiska riktlinjer som gäller och hur ansvarsfrågan inom kontoret ser ut.
Beslutad inom Gatukontoret 2007.

Senast ändrad: 2019-06-05 10:30