Trygghet

Syftet med trygghetsprogrammet är att lägga fast en strategi vad gäller förvaltningens trygghetsarbete. Programmet är handfast och tydligt och ger förslag på åtgärder och ska fungera som ett redskap i det dagliga arbetet. Det ska också fungera som stöd för att möta Malmöbornas och politikernas krav på en tryggare stad.

Antagen av Tekniska nämnden 2010.

Senast ändrad: 2019-06-05 11:13