Tillstånd & regler

Fastighets- och gatukontoret har hand om stadens offentliga platser. Med det menas i främsta hand våra gemensamma utrymmen som gator, torg och parker. Vi är positiva till att staden används, men vanligtvis krävs ett tillstånd från fastighets- och gatukontoret och att du följer våra regler.

Senast ändrad: 2018-07-01 06:00