Evenemangs- och rekreationsavdelningen

Fritidsförvaltningens evenemangs- & rekreationsavdelning arbetar för att Malmös invånare ska erbjudas ett rikt urval av evenemang samt erbjudas möjlighet till attraktiva miljöer för rekreation.

Tillsammans med specialförbund och det lokala föreningslivet arbetar vi aktivt för att få landskamper, svenska och internationella mästerskap till Malmö. Vi samarbetar även med kommersiella aktörer för att få musik- och kulturarrangemang till Malmös anläggningar.

Inom avdelningen finns även Malmö stads rekreationsanläggningar: Bulltofta motionscenter och Torups friluftsgård.

Avdelningen bedriver även egen verksamhet på Simhallsbadet, Hylliebadet, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet och Öresunds Funkis. Badanläggningarna är organiserade inom en enhet för baden med totalt fem sektioner.

Baden

Enhet Bad arbetar för Malmöbor, föreningar och skolor och tillhandahåller ytor för simträning, motion och badupplevelser. På baden ansvarar enheten för verksamhet, såsom gym, kafé och aktiviteter, med syfte att erbjuda fysisk aktivitet och rekreation på lika villkor.

Detta görs på de fyra inomhusbaden Hylliebadet, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet och Simhallsbadet. Rosengårdsbadet har också en utomhusbassäng som är öppen för Malmöborna sommartid. Även tillgänglighetsanpassade Öresunds Funkis – badet utan hinder tillhör badenheten.

Verksamhetsdrift av utomhusbaden Lindängsbadet och Segevångsbadet arrenderas ut till simföreningar i Malmö, medan driftavdelningen har kvar viss anläggningsdrift på dessa anläggningar. Utomhusbaden ingår i sektionerna Simhallsbadet och Rosengårdsbadet.

Senast ändrad: 2020-08-24 15:23