HR och kommunikation

Avdelningen för HR och kommunikation stödjer förvaltningsledningen och fritidsförvaltningens verksamheter. I avdelningen ingår HR-funktioner och kommunikationsenheten.

HR-funktionen hanterar personalfrågor och är både stöd och drivande i målet att vara ett föredöme som arbetsgivare.

Förvaltningens kommunikatörer utgör en stödfunktion till ledningen och arbetar med intern och externkommunikation, strategiskt såväl som operativt. De driver kommunikationsarbetet med fokus på föreningsliv, fritidsgårdarna, evenemang och på bad- och rekreationsenheterna. 

Senast ändrad: 2019-08-20 11:45