Kansli och omvärld

Avdelningen för kansli och omvärld arbetar långsiktigt strategiskt med utredning och omvärldsanalys. I avdelningen ingår även kansli- och nämndsadministration.

I arbetsuppgifterna ingår utredning, projektledning, undersökning och omvärldsanalys.

Nämndssekreterarna samordnar fritidsnämndens arbete samt dokument-och ärendehanteringen. Kanslifunktionen ansvarar för diariet och posthantering.

Avdelningen har en utredningsfunktion som hanterar yttranden och ärenden samt ansvarar för samordningen av miljöarbetet.

Senast ändrad: 2019-08-20 11:46