Förvaltningsledning

Här hittar du funktionsstödsförvaltningens förvaltningsledning.

Förvaltningsdirektör

Annelie Larsson
Telefon: 0705-253927
E-post: annelie.larsson@malmo.se

Avdelningschef stöd, hälsa och daglig verksamhet

Charlotte Widén Odder
Telefon: 0766-347489
E-post: charlotte.widenodder@malmo.se

Avdelningschef  LSS bostäder

Åsa Qvarsebo
Telefon: 0768-754741
E-post: asa.qvarsebo@malmo.se

Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri

Sema Soer
Telefon: 0704-345817
E-post: Sema.Soer@malmo.se

Avdelningschef strategiska avdelningen

Sophia Nordström
Telefon: 0734-424694
E-post: Sophia.Nordstrom@malmo.se

HR-chef

Kristina Aurell
Telefon: 0708-703139
E-post: Kristina.Aurell@malmo.se

Ekonomichef

Tarek Borg
Telefon: 0733-595804
E-post: tarek.borg@malmo.se

Kommunikationschef

Ingela Davidsson
Telefon: 0766-336207
E-post: Ingela.Davidsson@malmo.se

Senast ändrad: 2018-03-29 09:51