Edico - förvaltningens personaltidning

Edico är en tidning för medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad. Syftet är att medarbetarna ska synas och komma till tals, och få en överblick av förvaltningens verksamheter.

Edico nummer 8 årgång 2019. På omslagsbilden är Cecilia Nibér, yrkeslärare på Malmö Restaurangskola.

Edico nr 8 2019

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Pia Oredsson Birgersson, kommunikationschef

Redaktör:

Jonas Andersson, kommunikationsavdelningen

Grafisk form:

Pelle Jernryd, kommunikationsavdelningen

I redaktionen:

Annika Anjou, kommunikationsavdelningen
Henning Brandstedt, kommunikationsavdelningen
Pia Jagrelius, S:t Petri skola
Camilo Pozo, Valdemarsro gymnasium
Jonas Nilsson, Komvux Malmö Pauli
Malin Holmqvist, Universitetsholmens Gymnasium

Läsvärdesundersökning 2018 (excel, 72.5 kB)

 

Tidigare Edico:

Fakta

Utkommer: 8 nr/år Upplaga: 2 260 ex. Ansvarig utgivare: Pia Oredsson Birgersson. Tryck: CA Andersson

Senast ändrad: 2019-12-16 13:56