Om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen (komvux) i Malmö stad.

Senast ändrad: 2019-01-25 13:22