Om oss

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola/särvux samt den kommunala vuxenutbildningen. Ansvaret omfattar också skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning och insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ett stort och viktigt ansvar för utveckling och genomförande av de frivilliga skolformerna i Malmö stad.

Våra ungdomar är vår framtid, och det är för dem vi verkar i vårt uppdrag att utforma en skola och en utbildning som ger ungdomarna verktygen för att utveckla sig själva. Vuxenutbildningen ska erbjuda Malmöbon en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och in i samhällslivet eller vidare mot en högre utbildning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har cirka 1500 anställda.

Gymnasieskola

Inom ungdomsgymnasiet finns det 12 skolor med cirka 6 800 elever. Det finns 18 nationella program med en mängd olika inriktningar.

​Komvux

Inom den kommunala vuxenutbildningen, komvux finns en "renodlad " komvuxenhet. Övriga vuxenutbildningsenheter är integrerade på gymnasieskolorna. Det finns utbildningar både på grundskole- och gymnasienivå. Vuxenutbildning bedrivs i både egen regi och som upphandlad.

Gymnasie- och vuxenutbildnings­förvaltningen driver även Yrkeshögskoleutbildningar, SFI, Lärvux och  särskild utbildning för vuxna.

Vägledningscentrum

Vägledningscentrum är ett väglednings- och informationscenter om utbildning som riktar sig till vuxna Malmöbor.

Fakta

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har cirka 1500 anställda. Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör är Lars Rehnberg.

Senast ändrad: 2019-06-04 09:47